e-tanárom

etanarom logo

e-tanárom

KÖZÉPSZINTŰ TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ

Segítek, hogy sikerüljön az érettségi

Az E-tanárom történelem érettségi felkészítőjét a 21. századi kihívásokat szem előtt tartva alkottuk meg. Az egyetlen érettségi felkészítő, ahol tényleg csak azt tanulod, amit az érettségin kérdeznek, mindezt szórakoztató, könnyed formában. Válassz felkészítő tanfolyamaink közül, ha érettségire készülsz, vagy csak javítani szeretnél jegyeiden.

Történelem érettségire készülő diák

Nekik már segítettem a felkészülésben

Ismerd meg jelenlegi és volt diákjaim, valamint szüleik véleményét tanítási módszeremről és oktatói hozzáállásomról.

K. Andrea
szülő
Tovább olvasom
Mátyással a fiunk már az első alkalommal megtalálta a közös hangot. Jó hangulatban telnek az órák, szívesen megy a fiunk hozzá és motiváltan, felkészülten jön haza.
Luca
diák
Tovább olvasom
Hasznosnak tartottam az órákat, érdekes feladatokkal és sokat segített, hogy a félreértéseket ki lettek javítva, majd közösen megbeszéltük a témákat, hogy jobban menjenek 🙂
M. Eszter
szülő
Tovább olvasom
Mátyás már az első alkalmakkor szimpatikussá vált számomra. A gyermekemmel való beszélgetések, tanítás során világossá vált, hogy nem csak tudása megfelelő, hanem érti is a gyermekek nyelvét.
Előző
Következő

Nézd meg, hogy épül fel egy modul az E-tanárom érettségi felkészítőjében

A napóleoni háborúk fordulópontjai és a Szent Szövetség Európája

Ebben a témakörben (Történelem vk. 6.1.) a napóleoni háborúk fordulópontjaival, majd a bécsi kongresszuson kialakított nagyhatalmi együttműködéssel fogunk foglalkozni.

Az alábbi linken tudod letölteni a heti modulhoz tartozó videó prezentációját PPT formátumban:

Az alábbi linken tudod letölteni a heti modulhoz tartozó feladatlapot PDF formátumban:

Az alábbi linken tudod letölteni a heti modulhoz tartozó megoldókulcsot PDF formátumban:

Teszteld tudásod!

Az Online tesztet az alábbi gombra kattintva tudod elkezdeni.

A sikeres érettségi vizsga utat nyit a felsőoktatásba. Itthon és külföldön egyaránt.

Ne habozz, válaszd ki a hozzád passzoló történelem érettségi felkészítő tanfolyamot és kezdj bele a felkészülésbe!

Komplex felkészítés

Videós tananyagok, online tesztek, rövid választ igénylő feladatok, esszék, fogalmak, nevek, évszámok, tételek várnak Rád. Az egyetlen érettségi felkészítő, ahol akár 47 db esszét javítunk ki és beszélünk meg

Bárhonnan, bármikor elérhető

Tananyagtárunk a vásárlástól számítva 365 napig rendelkezésedre áll. A videók újranézhetők, a feladatsorok, témavázlatok, megoldókulcsok pedig korlátlan számban letölthetők. 

Folyamatos támogatás

Az E-tanárom érettségi felkészítője az egyetlen, amire szükséged lesz! Támogatunk a szóbeli napjáig, mindenben számíthatsz ránk. Ha nem vagy elégedett az érettségin elért eredményeddel, küldd el nekünk a feladatlapodat és ellenőrizzük pontszámodat. Ne vesszen el egy pontod sem!

Középszintű történelem érettségi felkészítő csomagok

Bemutató tanfolyam

INGYENES

KOMPLEX TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ

Válaszd együtt, kedvezőbb áron​

Julius Caesar

Urald a római birodalmat!

30.000Ft

25.990Ft

legnépszerűbb

Hunyadi Mátyás

Verd vissza a törökeket!

39.000Ft

31.990Ft

Bonaparte Napóleon

Koronázd a történelem császárává magad!

45.000Ft

37.990Ft

9. osztály

19.990Ft

10. osztály

19.990Ft

11. osztály

19.990Ft

12. osztály

19.990Ft

Tematika könyvkupac

Gondosan kialakított tematika teszi lehetővé a folyamatos, élvezetes haladást

Az anyagaink összeállításakor nem csak az előző évek feladatsorait vettük alapul, szaktanárokkal konzultálva alakítottuk ki a saját, egyedi stílusunkat. Hiszünk benne, hogy hasznos tudást adunk át, szórakoztató módon.

Részletes tematika, évfolyamonként

Érdekel melyik témakör melyik évfolyamhoz tartozik? Az alábbiakban láthatod a középszintű történelem érettségi felkészítő kurzusunk felépítését.

9. évfolyam

 • Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században. 
 • Julius Caesar egyeduralmi kísérlete.
 • A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai.
 • A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika
 • A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és konfliktusok.
 • A középkori város és a céhes ipar.
 • Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai.
 • A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra
 • A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás.
 • Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége. A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején.
 • A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején.
 • Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája

10. évfolyam

 • A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői.
 • A lutheri és kálvini reformáció. A katolikus megújulás. A barokk stílus jellemzői.
 • Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában.
 • A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján
 • A mohácsi vész és az ország három részre szakadása. A várháborúk (1541-1568).
 • Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete. A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai.
 • A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei.
 • Demográfiai és etnikai változások a 18. században. Mária Terézia és II. József reformjai
 • Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései.
 • A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői.
 • Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar kezdetei.
 • A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja.
 • A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények. A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei

11. évfolyam

 • A kiegyezéshez vezető út. A kiegyezés tartalma és értékelése
 • Gazdasági változások a dualizmus korában. A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, sajátosságai. Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a modernizációban. Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában
 • Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első világháborút lezáró békerendszer
 • A náci Németország legfőbb jellemzői
 • A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban.
 • A világháború előzményei, kitörése és jellemzői. A holokauszt.
 • A trianoni békediktátum és következményei.
 • Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései. A magyar külpolitika a két világháború között. A politikai rendszer főbb jellemzői. Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések.
 • Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években. Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés” Magyarországon.
 • Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban. Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel. A holokauszt Magyarországon
 • A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői. Az ENSZ létrejötte, működése.

12. évfolyam

 • A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése; Németország újraegyesítése.
 • Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése
 • A globális világgazdaság ellentmondásai.
 • Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a Rákosi-korban.
 • Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei; a megtorlás
 • A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok.
 • A rendszerváltozás főbb eseményei. A piacgazdaságra való áttérés és következményei.
 • A határon túli magyarság 1945-től.
 • A magyarországi romák története és helyzetének főbb jellemzői napjainkban. A szociális ellátórendszer fő elemei.
 • Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása, az állampolgári jogok, kötelességek. A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány, köztársasági elnök, alkotmánybíróság, ombudsman, helyi önkormányzatok, az Alaptörvény). A választási rendszer fő elemei.
 • A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, banki ügyletek). A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a munkaviszony megszűnése.

Maradt még kérdésed? Írj nekem!

Amennyiben a magánórák részletei érdekelnek vagy üzennél nekem, vedd fel velem a kapcsolatot az űrlapon, vagy az alábbi elérhetőségeimen:

Elégedettségi garancia v2

GARANCIA

100% elégedettség garancia

Közel 2000 leoktatott óra után bátran állíthatom, hogy gyermeked magabiztos tudással fog gazdagodni a felkészítés végére. Amennyiben mégsem győzött meg a tanfolyam, vagy nem volt kellően érthető a tananyag, úgy a vásárlástól számított 15 napon belül visszafizetem a választott csomag teljes árát.

Shopping Cart
Scroll to Top